Paslauga atliekama vadovaujantis 2016-10-26 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-281 „Dėl elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašo patvirtinimo“, bei elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“, reikalavimais.

Mūsų įmonė atlieka:
• žaibosaugos varžos matavimus;
• įžeminimo kontūro varžos matavimus;
• izoliacijos varžos matavimus;
• pereinamųjų kontaktų varžos matavimus;
• grandinės „fazė – nulis“ varžos matavimus;
• skirtuminės srovės relių patikrą.

arcusa.